Úvod E-learning Prezentace Kontakt
Registrace/Přihlášení | O projektu | Forum * | Dotazník *

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku ELUK elearning » Úvod | e-learning


eluk.cz

E-Learning ÚK

Přihlášení

"nástroj pro rychlé zvýšení odborných znalostí"


Nacházíme se v třetím období udržitelnosti. Více o předchozích naplnění a vylepšení zde ...


Pro firmy v Ústeckém kraji


Více ...

Projekt reaguje na potřebu posílení konkurenceschopnosti a vzdělanosti zaměstnanců firem na území Ústeckého kraje. Projekt se svým zaměřením soustředí na rozšíření kvalifikace zaměstnanců a to využitím interního elearningového vzdělávání. Ze šetření potřebnosti (viz příloha č. 6) vyplynulo, že zástupci firem mají o zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců velký zájem. Od dalšího vzdělávání je však často odradí nejen finanční a časová náročnost externích školení ale i efektivita přenosu znalostí v případě firem s odloučenými pracovišti nebo pobočkami.

Cílem projektu je tedy vytvoření výukového SW nástroje pro vytváření e-kurzů včetně testů a proškolení CS (vedoucí pracovníci, manažeři), tak aby byli schopni sami tyto typy kurzů vytvářet a zajistit tak vzdělávání na základě potřeb zaměstnavatelů. Tento nástroj budou využívat vedoucí pracovníci firem, tak aby operativně mohli vytvořit krátký e-elearning pro zajištění přenosu znalostí i na ÚDV na odloučených pracovištích.

Profesní kvalita zaměstnanců, jejich know-how a znalosti je to nejcennější, co může firma mít pro svůj další rozvoj, udržitelnost na trhu, renomé a budoucí rozvoj firmy na trhu. Konkrétním cílem projektu je vytvoření moderního nástroje, který bude sloužit ke zvýšení znalostí v oborech, které jsou pro danou firmu aktuální. Vedoucí zaměstnanec sám vytvoří vlastní e-learningový kurz, kterým rychle a efektivně dokáže proškolit např. pracovníky na odloučených pracovištích, popřípadě pobočkách. Tím dojde k výrazné úspoře nákladů, které by firmy musely pro dosažení stejného standardu kvality zaměstnanců vynaložit v rámci investice do externě pořádaného kurzu či školení.

Kurz bude možné přizpůsobit i po grafické stránce, takže bude možné zajistit jeho soulad s firemními logy a celkovou firemní image. Největší přidanou hodnotou kurzu je zajištění pružnosti a efektivity přenosu odborných znalostí účastníků dalšího vzdělávání.

eluk

elearning

ústecký kraj
 

CZ.1.07/3.2.06/03.0044


© 2024 Insion